GAGAUZ.IN


Gagauzlardan - gagauzlara

Ötä dooru

Biz kimiz?


GAGAUZ.IN - Gagauziyanın en anılmış amator proyekti. Biz ilerlederiz gagauzluu internettä 2009 yılından. Şindiki zamanda hazır produktlar hem dä eni fikirlär var. Biz parasız, bedava işleeriz sizä hem bizim küçük Vatanımıza deyni, onuştan sizin iyilafınız hem şükürünüz - bizim baş neetimizdir!

Bizdän - sizä. Gagauzlardan - gagauzlara.

Bizim proyektlarımız


Gagauz Style

Gagauz original kontenti - şakalar, resimnär, konuşmalar. İlk gagauz grupası soţial baalantılarda.

GAG*Words

Ruslafedennerä deyni bir üüredici grupa. Şindi birleşti "Gagauz Style"lan da onun iç rubrikası oldu.

Gagauz sözlüü

İlk hem biricik gagauzça-rusça hem rusça-gagauzça online sözlüü. Herbir kişi var nicä onu iyileştirsin, sän dä buyur katıl.

Gagauz klaviyası

Tip gagauzça herangı kompüterindän! En taazä versiyası sade burada. Virus ya troyan için uyarlar yannıştır.

Hadi baalantıda olalım!


Bizä yakın ol - herbir bizim grupamıza katıl, iyi vakıtlar bizimnän geçir.